Плик Е4 со фалта (280*400)

Шифра: 0649
Опис:Плик Е4 со фалта (280*400)