Плик C4 стрип вреќичка , голем , бел , жолт со фалта ( 229*324)

Шифра:0193
Опис:Плик C4 стрип вреќичка , голем , бел , жолт со фалта ( 229*324)