Плик Б4 стрип вреќичка , голем , бел , жолт со фалта( 254*356)

Шифра:0956
Опис: Плик Б4 стрип вреќичка , голем , бел , жолт со фалта ( 254*356)