Папка со шина 1/5( паковање 5 папки)

Шифра: 0077
Опис: Папка со шина 1/5( паковање 5 папки)