Папка PVC , L , A4 во боја

Шифра: 0068
Опис: Папка ПВЦ , Л , А4 , во боја