Хартија фотокопирна во разни бои, Fabriano

Шифра: 1363
Опис: Хартија фотокопирна во разни бои, А4, 1/250 80 гр, Fabriano