Хартија фотокопирна во боја, Fabriano

Шифра: 0089
Опис: Хартија фотокопирна во Боја, А4, 1/500 80 гр, Fabriano