Хартија фотокопирна бела, А4, Niveus

Шифра: 0228
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/500, 80 гр., Niveus, Бела