Хартија фотокопирна бела над 80 гр., Fabriano

Шифра: 0694
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/500, 100 гр., Fabriano, Бела

Шифра: 0330
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/250 120 гр, Fabriano, Бела

Шифра: 1259
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/250 140 гр, Fabriano, Бела

Шифра: 0091
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/250 160 гр, Fabriano, Бела

Шифра: 1805
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/250 200 гр, Fabriano, Бела

Шифра: 0092
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/150 240 гр, Fabriano, Бела