Хартија фотокопирна бела, Multi Copy

Шифра: 0232
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/500, 80 гр., Multi Copy, Бела

Шифра: 0228
Опис: Хартија фотокопирна, А3, 1/500, 80 гр., Multi Copy, Бела