Хартија фотокопирна бела, Fabriano

Шифра: 0174
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/500, 80 гр., Fabriano, Бела