Хартија фотокопирна бела, Double A

Шифра: 1902
Опис: Хартија фотокопирна, А4, 1/500, 80 гр., Double A, Бела

Шифра: 2264
Опис: Хартија фотокопирна, А3, 1/500, 80 гр., Double A, Бела