Кои сме и што нудиме?

Во изминатите години со голем ентузијазам и упорна работа успеавме да се наметнеме на македонскиот пазар како една од водечките компании кои се достапни за услуги поврзани со канцелариско работење на една компанија во делот за потрошен канцелариски материјал, рекламен, промотивен материјал, печатарски услуги како и пластични претформи за прехранбената индустрија. Портфолиото на производи компанијата го прошири во 2019 година со тоа што стана генерален застапник за иновативните паметни клупи. Друштвото за трговија и услуги ОКАТАГОН ПРИМА ДОО е компанија која е формирана и постои на пазарот во Република С. Македонија од 2012 година.

Зошто да не изберете нас?